Wij kunnen diverse inspecties uitvoeren aan uw woning om:

  • Warmteverliezen en vochtproblemen vast te stellen door thermografie
  • Spouw- of detail onderzoek door endoscopie
  • Luchtlekkages in gebouwschil te meten en zichtbaar te maken
  • Ventilatiesystemen te controleren op luchtdebieten
  • Binnenklimaat te meten en te optimaliseren

Wij voeren deze inspecties uit door de toepassing van thermografie, endoscopie en luchtdichtheidsmetingen.

 aashutterstock1

Door praktijkmetingen kunnen wij oorzaken van diverse klachten of problemen in uw woning achterhalen. Vervolgens stellen wij doeltreffend advies op voor de juiste oplossing.

 

 

 

 

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541045 
WhatsApp: 06-83808465
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl