De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid en blijft het bevoegd gezag. De vergunninghouder legt inhoudelijk verantwoording af aan de gemeente ofwel het bevoegd gezag.

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. Het hoofddoel is de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren door de inschakeling van private kwaliteitsborgers en wordt de aansprakelijkheid van aannemers richting particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid.

Tijdens de Cobouw Actualiteitendag op 22 september jl. was de boodschap duidelijk. Bereid u maar voor: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er gewoon op 1 januari 2022.

Sinds 1 oktober 2019 is de ontwerpversie van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) 8092 'Consumentendossier' beschikbaar voor raadpleging. Deze richtlijn is opgesteld door de 'Normcommissie Consumentendossier'.

Enkele maanden geleden is bekend geworden dat de Omgevingswet is uitgesteld. Deze heeft een sterke onderliggende relatie met Wet kwaliteitsborging (Wkb). Eén van de argumenten is dat hiermee meer ruimte is om ervaring op te doen gedurende proefprojecten, die worden opgestart.

Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is het bewaken van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering, zodat het eindresultaat aan de voorschriften van het Bouwbesluit voldoet.

Wanneer de Wet Kwaliteitsborging ingaat dan zal de rol van de gemeente deels verschuiven naar een onafhankelijk en gecertificeerde kwaliteitscontroleur voor, tijdens en bij de oplevering van een bouwproject.

Op 20 mei 2020 heeft minister Ollogren in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven dat er overeenstemming is over inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wel per 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 wordt bouwen anders. Alles moet u gaan vastleggen, documenteren, oftewel de kwaliteit aantonen. Per 1 januari 2022 verandert het stelsel van toezicht en kwaliteitsborging in de bouw.

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Minister Ollongren (BZK) hoopt dat gelijktijdig ook de nieuwe Wet Kwaliteitsborging ingaat. Dit nadat zij met de gemeenten in principe een akkoord heeft gesloten.

Op 29 juni heeft minister Ollongren een brief over de stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer (en in afschrift aan de Tweede Kamer) verzonden.

De VVD heeft recent een aantal vragen voorgelegd aan minister Ollongren in verband met een dreigend tekort aan bouwvakkers.

Een van deze vragen was:

Bent u van mening dat het tekort aan bouwvakkers niet ten koste mag gaan van
de kwantiteit van de bouw, en ook vooral niet van de kwaliteit? Hoe gaat u dat
voorkomen?

Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 bleek dat er  onvoldoende steun is voor het wetsvoorstel, dat in februari wel door de Tweede Kamer werd aangenomen.Tijdens het debat in de Eerste Kamer op 4 juli 2017 bleek dat er  onvoldoende steun is voor het wetsvoorstel, dat in februari wel door de Tweede Kamer werd aangenomen.Minister Plasterk beloofde de invoering van de wet te verplaatsen naar 1 januari 2019. De minister gaat overleggen met het demissionair kabinet over eventuele aanpassingen van de wet of uitstel van het stemmen erover. Als de minister met een zogeheten novelle komt, dan moet het wetsvoorstel eerst opnieuw door de (nieuwe) Tweede Kamer. De stemming in de Eerste Kamer staat vooralsnog gepland voor 11 juli 2017. Het is maar de vraag of deze door zal gaan.Een verslag van het debat is te lezen op de website van de eerste Kamer, klik hier

20170710 Kwaliteitsborging debat

Onderstaand het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen dat op 21 februari 2017 is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.
De verwachting is dat dit 4 juli a.s. verder behandeld wordt.

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

hand met bolDe Tweede Kamer heeft eind februari de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen.De wet houdt in dat de aannemer verantwoordelijk kan worden gesteld voor gebreken na de oplevering.

Cobouw artikelTot het ‘bittere’ eind knokt Bouwend Nederland door om de wet kwaliteitsborging voor het bouwen aangepast te krijgen. Dat laat voorzitter Maxime Verhagen weten.

Wet Kwaliteitsborging

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541045 
WhatsApp: 06-83808465
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl