Kwaliteitborg

Kwaliteitborg

Welkom op de website van Kwaliteitborg BV.

Kwaliteitborg BV is een onafhankelijk bedrijf en is een zusterbedrijf van Invent Advies. Kwaliteitborg toetst uw complete bouwplan, documenteert en controleert volgens de richtlijnen die worden afgegeven volgens de Wet Kwaliteitsborging. Van schetsontwerp tot sleuteloverdracht zien wij er op toe dat de gestelde kwaliteit ook daadwerkelijk wordt geleverd. Het project wordt voor en tijdens de bouw getoetst en het hele proces wordt nauwkeurig gevolgd en gemonitord. De kwaliteitsborger heeft in dit systeem de taak om, met gerechtvaardigd vertrouwen, vast te stellen dat het bouwwerk voldoet. Lees meer.

Zo heeft u zekerheid van de juiste kwaliteit!

Nieuws

Laatste stand van zaken...

In de Wkb is geregeld dat de aannemer, informatie vastlegt gedurende de bouw. Wanneer de bouw is afgerond wordt deze informatie overhandigd aan de opdrachtgever. Deze set van informatie vormt het consumentdossier, welke aan specifieke...

Kwaliteitsborging bij v...

Met de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen veranderen er twee belangrijke zaken als het gaat om vergunningsplicht bij een bouwactiviteit.

Welke bouwwerken vallen...

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen wordt in eerste instantie toegepast bij bouwwerken en uitbreidingen aan bouwwerken die bij invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen onder gevolgklasse 1 vallen. 

Wet Kwaliteitsborging

Legeskortingen per gemeente

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541026
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl