Kwaliteitborg

Kwaliteitborg

Welkom op de website van Kwaliteitborg BV.

Kwaliteitborg BV is een onafhankelijk bedrijf en is een zusterbedrijf van Invent Advies. Kwaliteitborg toetst uw complete bouwplan, documenteert en controleert volgens de richtlijnen die worden afgegeven volgens de Wet Kwaliteitsborging. Van schetsontwerp tot sleuteloverdracht zien wij er op toe dat de gestelde kwaliteit ook daadwerkelijk wordt geleverd. Het project wordt voor en tijdens de bouw getoetst en het hele proces wordt nauwkeurig gevolgd en gemonitord.

Zo heeft u zekerheid van de juiste kwaliteit!

Nieuws

De rol van de gemeente...

De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid en blijft het bevoegd gezag. De vergunninghouder legt inhoudelijk verantwoording af aan de gemeente ofwel het bevoegd gezag.

De Wkb gaat gefaseerd i...

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wkb aangenomen. Het hoofddoel is de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht verbeteren door de inschakeling van private kwaliteitsborgers en wordt de aansprakelijkheid van aannemers richting particuliere en...

De Wkb komt er

Tijdens de Cobouw Actualiteitendag op 22 september jl. was de boodschap duidelijk. Bereid u maar voor: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) komt er gewoon op 1 januari 2022.

Wet Kwaliteitsborging

Legeskortingen per gemeente

Neem contact op

Wilt u meer informatie ontvangen over onze diensten, laat het ons weten. 
U kunt ons bereiken op: 

Telefoon: 0593 - 541045 
WhatsApp: 06-83808465
of e-mail: info@kwaliteitborg.nl